• kontakt@wda.com
 • 700 700 700

  3Shape Trios 3 cart

  Zintegrowany wózek z dotykowym monitorem
  Otwarty STL
  Waga kamery 385 g
  Analiza okluzji
  Analiza podcieni
  Symulacja orto
  Prescan
  Monitorowanie pacjenta 3Shape TRIOS: umożliwia dentystom porównywanie skanów pacjentów między wizytami w celu monitorowania zmian ich leczenia oraz identyfikowania skutecznego plany opieki. Informacje można udostępniać pacjentom. Skanowanie w kolorach rzeczywistych. TRIOS Treatment Simulator. Możliwość porównywania stanu obecnego uzębienia z oczekiwanymi wynikami leczenia. TRIOS Patient Specific Motion. Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji.
  Zintegrowany wózek z dotykowym monitorem
  Otwarty STL
  Waga kamery 385 g
  Analiza okluzji
  Analiza podcieni
  Symulacja orto
  Prescan
  Monitorowanie pacjenta 3Shape TRIOS: umożliwia dentystom porównywanie skanów pacjentów między wizytami w celu monitorowania zmian ich leczenia oraz identyfikowania skutecznego plany opieki. Informacje można udostępniać pacjentom. Skanowanie w kolorach rzeczywistych. TRIOS Treatment Simulator. Możliwość porównywania stanu obecnego uzębienia z oczekiwanymi wynikami leczenia. TRIOS Patient Specific Motion. Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji.
  Skip to content