3Shape Trios 3 cart

Zintegrowany wózek z dotykowym monitorem
Otwarty STL
Waga kamery 385 g
Analiza okluzji
Analiza podcieni
Symulacja orto
Prescan
Monitorowanie pacjenta 3Shape TRIOS: umożliwia dentystom porównywanie skanów pacjentów między wizytami w celu monitorowania zmian ich leczenia oraz identyfikowania skutecznego plany opieki. Informacje można udostępniać pacjentom. Skanowanie w kolorach rzeczywistych. TRIOS Treatment Simulator. Możliwość porównywania stanu obecnego uzębienia z oczekiwanymi wynikami leczenia. TRIOS Patient Specific Motion. Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji.
Zintegrowany wózek z dotykowym monitorem
Otwarty STL
Waga kamery 385 g
Analiza okluzji
Analiza podcieni
Symulacja orto
Prescan
Monitorowanie pacjenta 3Shape TRIOS: umożliwia dentystom porównywanie skanów pacjentów między wizytami w celu monitorowania zmian ich leczenia oraz identyfikowania skutecznego plany opieki. Informacje można udostępniać pacjentom. Skanowanie w kolorach rzeczywistych. TRIOS Treatment Simulator. Możliwość porównywania stanu obecnego uzębienia z oczekiwanymi wynikami leczenia. TRIOS Patient Specific Motion. Automatyczna rejestracja dynamicznej artykulacji.
Skip to content